ARBEIDSOVEREENKOMST

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten maakt een onderscheid tussen het statuut van arbeiders (zgn. ‘werklieden’), bedienden, handelsvertegenwoordigers en dienstboden. Afhankelijk van het statuut waaronder de werknemer valt, zal de werkgever verschillende regels in acht moeten nemen bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Dit ondanks de gedeeltelijke gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden door de invoering van het eenheidsstatuut in 2014.

Niet enkel het statuut van de werknemer maar ook de toepasselijke sectorale cao’s bepalen in grote mate de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Zo is de werkgever in bepaalde sectoren bijvoorbeeld verplicht om maaltijdcheques en/of een eindejaarspremie uit te keren aan zijn werknemers, terwijl dat in andere sectoren niet het geval is.

Onder de tab “download” vindt u een invulmodel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor bedienden. Dit model bevat een aantal basisbepalingen, die voor vrijwel elke arbeidsrelatie relevant zijn. Niettemin moet het model nog worden aangepast aan de specifieke behoeften van de werkgever en de afspraken tussen de werkgever en de werknemer.

Zo bestaan er zeer uiteenlopende functies, die in de arbeidsovereenkomst moeten worden beschreven en waarmee rekening moet worden gehouden bij bepaalde clausules. In een arbeidsovereenkomst met een softwareontwikkelaar kan bijvoorbeeld een meer uitgebreide clausule inzake intellectuele eigendom (wie is auteur van de geschreven software?) van fundamenteel belang zijn. Sommige werkgevers hebben ook baat bij het opnemen van een concurrentiebeding, terwijl andere werkgevers de wettelijke bescherming voldoende achten. Ook de loonvoorwaarden, incl. bijkomende voordelen zoals een bedrijfswagen, GSM of laptop, kunnen best in detail worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Indien u een werknemer vanuit het buitenland wenst aan te werven, dient u uiteraard ook rekening te houden met de grensoverschrijdende implicaties (bv. regeling vakantiedagen, salary split, etc.). Ook kan het in die omstandigheden nuttig zijn om een tweetalige versie van de arbeidsovereenkomst op te stellen. Immers, een Nederlandse versie blijft verplicht bij tewerkstelling in Vlaanderen.

Indien u een arbeidsovereenkomst (en/of arbeidsreglement) wenst te laten opstellen, kan u contact opnemen met ons.

Wat doen jullie precies?
Opstellen van op maat gemaakte arbeidsovereenkomsten.

Is dit voor mij interessant?
Ja, indien u werkgever bent en een nieuwe werknemer op het oog heeft.

Wie kan ik contacteren?
Evelyn Aerts
info@euregio.law
+32 11 29.47.00

Duurt dat lang?
Nee, maximaal 1 week nadat wij van u de benodigde informatie hebben ontvangen.

Hoeveel kost dat?
500 EUR (excl. btw) voor het opstellen van de eerste arbeidsovereenkomst, incl. persoonlijke bespreking
150 EUR (excl. btw) voor elke verdere arbeidsovereenkomst, gebaseerd op het model van de eerste arbeidsovereenkomst en aangepast aan de afspraken met de nieuwe werknemer

* Naast een arbeidsovereenkomst dient u als werkgever ook te beschikken over een arbeidsreglement (dit is zelfs wettelijk verplicht). Indien gewenst, kunnen wij voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en een arbeidsreglement uiteraard een voordelige pakketprijs bespreken.

Arbeidsovereenkomst modelovereenkomst | Euregio Law & Tax